Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Quốc tế

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ bán hàng

Hotline1:  0935888869

Hỗ trợ bán hàng

Hotline2:  0788666698

Tin công ty

Dịch vụ quảng cáo và trao đổi Banner, Logo...

Admin 26/12/2018

body, td, th { font-family: Geneva,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 12px; }.style1 { font-size: 20px; font-weight: bold; color: rgb(72, 36, 136); }.style2 { color: rgb(0, 0, 255); font-weight: bold; }.style3 { color: rgb(0, 0, 255); }.style4 { color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold; }.style7 { color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold;...

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG ICODE

Admin 26/12/2018

* Lấy khách hàng làm trọng tâm Công ty luôn đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu và coi đây là yếu tố tiên quyết sự tồn tại và phát triển của ICODE. * Lấy cổ đông làm...