Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Quốc tế

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ bán hàng

Hotline1:  0935888869

Hỗ trợ bán hàng

Hotline2:  0788666698

Chính sách Nhân sự

Chính sách Nhân sự

Admin 26/12/2018

Chính sách nhân sự 1. Chính sách tuyển dụng Được Công ty sử dụng khá linh hoạt với nhiều cách thức “tuyển” để “dụng” với những tiêu...