Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Quốc tế

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ bán hàng

Hotline1:  0935888869

Hỗ trợ bán hàng

Hotline2:  0788666698

Điều lệ Công ty

Điều lệ Công ty

Bùi Mỹ Duyên 28/12/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------***-------------                 ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRỂN CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ                       Hà nội, ngày 01/01/2009         MỤC LỤC     PHẦN MỞ ĐẦU.. 5 I.    ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ. Điều 1. Định nghĩa. II.      TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG...
Gọi vào số 0935888869
wechat Chat Wechat zalo Chat Zalo